خاطرات نفسم

نمونه تکالیف اخر هفته مهدیار جون

الهی مامان فدای دستای کوچیکت بشه که انقدر قشنگ نقاشی میکشی و رنگ میکنی خدارو شکر که دارمت عشقم اینجا وسط انجام تکالیفت یهو لاکپشت شدی و سر گرم بازی😍😙 تنها دلبستگی دنیای من تویی پسرم بدون مامان خیلی دوست داره و تو دلش آرزوهای بزرگی برای آیندت داره...
15 آذر 1397

پیش دبستانی مهدیار

سلام به همگی خیلی خوشحالم که میبینم گل پسرم کم کم داره بزرگ میشه 👦آقا میشه عشق مامان میره پیش دبستانی اسم مربیتون خانوم ضیای خیلی خانوم با محبت و مهربونیه پسرکم کلی دوست خوب پیدا کردی رفتیم با مامان معصومه برات وسایل خریدیم روپوش خریدیم خودم انگار بیشتر از تو ذوق دارم 😄 یه چند روزی میگفتی نمیرم مدرسه منم ناراحت میشدم ولی خوب وقتی میرسیدی اونجا دویت داشتی و میرفتی سر کلاس اسمتو بعد از ظهری نوشتم مدرسه ایمان پیش دبستانی ترنم مهر بعد برای اینکه ذوق داشته باشی بری هر ردز به یه بهانه ای میرفتی مدرسه یه روز گفتم میخوام بیام نمازخونتونو بهم نشون بدی رفتیم حالا همه بچه ها سر کلاس بودن منو تو تو نمازخونه 😊 بعد مدرسه سه طبقه هست روز بعد گفتم میخوا...
23 آبان 1397